ჩვენი საიტები
GE

1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციაში ეტაპობრივად გაფართოვდა როგორც გუნდის ძირითადი სამუშაო მიმართულებები, ისე მიზნობრივი ჯგუფები. დღეს, CSRDG აქტიურად მუშაობს სამი ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებით, რომელიც თავის მხრივ 8 თემატურ მიმართულებას მოიცავს. იმისათვის, რომ სრული სურათი შეგექმნათ თითოეული საქმიანობის საჭიროების, შედეგების და მიღწევების შესახებ, შეგიძლიათ გაეცნოთ თითოეული მიმართულების ინდივიდუალურ საინფორმაციო გვერდს.

 • program image

  კარგი მმართველობა

  მიმართულების გუნდის მიზანს, ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობა-ანგარიშვალდებულების ხარისხის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის მაჩვენებლის გაუმჯობესება წარმოადგენს

 • program image

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

  მიმართულების გუნდის მიზანს, სამოქალაქო ორგანიზაციების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, მათ მიმართ საზოგადოებაში ნდობის გაძლიერება და ზოგადად სამოქალაქო სექტორის შესაძლებლობების განვითარება წარმოადგენს

 • program image

  თემის განვითარება

  მიმართულების გუნდის მიზანს, რეგიონებში, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და სათემო ლიდერების, სამოქალაქო ორგანიზაციების თუ საინიციატივო ჯგუფების მრავალმხრივი მხარდაჭერა წარმოადგენს

 • program image

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

  მიმართულების გუნდის მიზანს, ქვეყანაში CSR-ის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და პასუხისმგებელი ბიზნესსაქმიანობის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ასევე სხვადასხვა სექტორთა თანამშრომლობის განვითარება წარმოადგენს

 • program image

  მომხმარებლის უფლებების დაცვა

  მიმართულების გუნდის მიზანს, საქართველოში მომხმარებლის უფლებების დაცვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება წარმოადგენს

 • program image

  სოციალური მეწარმეობა

  მიმართულების გუნდის მიზანს, საქართველოში სოციალური მეწარმეობის, როგორც ახალი მიდგომის განვითარება წარმოადგენს, რათა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა უკეთ შეძლონ თავიანთი სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევა

 • program image

  ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა

  მიმართულების გუნდის მიზანს, ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციაში, ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართვა წარმოადგენს. კერძოდ, ასოცირების შეთანხმების შესრულების ხელშეწყობა

 • program image

  სოციალური მომსახურების განვითარება

  მიმართულების გუნდის მიზანს, სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი საზოგადოებრივი სექტორის ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარება წარმოადგენს