ჩვენი საიტები
GE

სოციალური მომსახურების განვითარება

2019 წელს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში შეიქმნა სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაციამ საქართველოში უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური სერვისების განვითარების ხელშეწყობა დაიწყო ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი  სამწლიანი ფართომასშტაბიანი პროექტით. 2023 წლიდან პროგრამა აქტიურად მუშაობს მუნიციპალური სოციალური მომსახურებების გაუმჯობესებაზე.

მიმართულების მიზნია, საქართველოში უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება, სადაც დაცული და მხარდაჭერილი იქნება მოწყვლად მდგომარეობაში  მყოფი ადამიანების სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური უფლებები.

“ბენეფიციარები არ არიან უცხო, მოწყვლადი ადამიანები ან ჯგუფები, ბენეფიციარები ვართ თითოეული ჩვენგანი, რომლებიც ცხოვრების ამა თუ იმ ეტაპზე, სხვადასხვა გარემოების გამო ვხვდებით მოწყვლად მდგომარეობაში და გვჭირდება ღირსების და სხვა უფლებების დაცვით მხარდაჭერა.”

პროგრამა მუშაობს სოციალური პოლიტიკის შემქმნელებთან, ცენტრალურ და მუნიციპალურ მთავრობასთან, მომსახურების მიმწოდებელ  სამოქალაქო  და სათემო ორგანიზაციებთან, მომსახურების მიმღებებთან, აკადემიურ წრეებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა ხელი შეუწყოს უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების პოლიტიკის და პრაქტიკის განვითარებას საქართველოში.

პროგრამის ორი ძირითადი მიმართულებაა:

1.შესაბამისი პოლიტიკური, სამართლებრივი და საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება.

2.სოციალური მომსახურების მიმწოდებელთა შესაძლებლობების განვითარება, არსებული მომსახურების გაუმჯობესების ან/და ახალი მომსახურების დაგეგმვის, დანერგვისა და შეფასების მიზნით.

ოთხი წლის მანძილზე სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამის ფარგლებში

პროგრამის გუნდი, ახალი სოციალური მომსახურების პროგრამების განვითარების და არსებულის დახვეწის მიზნით, ჩართულები არიან ისეთ სამუშაო ჯგუფებში, როგორიცაა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,  შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებისკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭო".

პროგრამის თანამშრომლებს, როგორც სოციალური მომსახურების ექსპერტებს, ხშირად იწვევენ სხვადასხვა საგრანტო კომისიაში განაცხადების შეფასების და მათი დახვეწის მიზნით.

 

პროგრამის გუნდი, დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ტრენინგებს და კონსულტაციებს შემდეგი მიმართულებებით:

პროგრამის მიერ შეთავაზებულ ყველა ტრენინგში და კონსულტაციაში ინტეგრირებულია უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების მიდგომები.

პროგრამის გუნდი ასევე გთავაზობთ სხვა სატრენინგო მოდულების განვითარებას და კონსულტაციებს უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების დანერგვა-განხორციელების მიზნით.

მიღწევები და შესაძლებლობები

2019

წლიდან სოციალური მომსახურებაში

100

მდე სამუშაო შეხვედრა

500

მდე მონაწილე

12

გაცემული გრანტი

82841

გაცემული ევრო

სიახლეები

team

პროექტის შეფასების ტენდერი

მომსახურების შესყიდვას ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის "უფლებებზე დაფუძნ...

3.11.2022 სრულად ნახვა
  • news image
    უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების ეროვნული კონფერენცია
  • news image
    უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სტანდარტი
იხილეთ მეტი

საინფორმაციო რესურსები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ზრდასრულთა უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების მართვისთვის საჭირო დოკუმენტები

სოციალური მომსახურების განვითარება

პროექტში ჩართული ორგანიზაციების ერთ-ფურცლიანი საინფორმაციო მასალა

სოციალური მომსახურების განვითარება