ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სტანდარტები

  სოციალური მომსახურების განვითარება
 • publication

  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ზრდასრულთა უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების მართვისთვის საჭირო დოკუმენტები

  სოციალური მომსახურების განვითარება
 • publication

  ხანდაზმულთა უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების მართვისთვის საჭირო დოკუმენტები

  სოციალური მომსახურების განვითარება
 • publication

  უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების წარმატებული ფოტო ისტორიები

  სოციალური მომსახურების განვითარება
 • publication

  პროექტში ჩართული ორგანიზაციების ერთ-ფურცლიანი საინფორმაციო მასალა

  სოციალური მომსახურების განვითარება
 • publication

  სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის აღსრულების მონიტორინგის ანგარიშები (2020, 2021, 2022)

  სოციალური მომსახურების განვითარება