ჩვენი საიტები
GE

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

2004 წელს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, პირველი ორგანიზაცია იყო, რომელმაც ბიზნესის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგელობაზე დაიწყო საუბარი. მას შემდეგ, ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებისა და ექსპერტიზის ხელმისაწვდომობის მიზნით, ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს როგორც ფართო საზოგადოებასთან, ისე შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, საგანმანათლებლო სექტორთან და ბიზნეს კომპანიებთან.

მიმართულების მიზანია, საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და პასუხისმგებელი ბიზნესსაქმიანობის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ასევე სხვადასხვა სექტორთა თანამშრომლობის განვითარება. 

მიმართულების გუნდის მუშაობის სტრატეგია გულისხმობს ერთის მხრივ, ბიზნეს კომპანიებთან აქტიურ მუშაობას, მათთვის ინფორმაციისა და ცოდნის მიწოდების კუთხით, ხოლო მეორე მხრივ სხვადასხვა სექტორთან მუშაობას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბების მიზნით. 

 

შესაბამისად, აღნიშნული სტრატეგიის ფარგლებში გუნდი ორიენტირებულია, ბიზნეს კომპანიებმა თავიანთ საქმიანობაში დანერგონ CSR სტანდარტები, მედია საშუალებებმა კვალიფიციურად გააშუქონ შესაბამისი თემები, მთავრობამ შექმნას შესაბამისი ინსტიტუციაური და საკანონდებლო გარემო, სამოქალაქო ორგანიზაციება ხელი შეუწყონ სექტორთაშორის თანამშრომლობას.

 

მიმართულების ძირითადი საქმიანობები

 

2007 წლიდან CSRDG გახდა გაეროს "გლობალური შეთანხმების" (UN Global Compact) რეგიონალური ქსელის აქტიური წევრი და "ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის" (GRI) ორგანიზაციული მხარდამჭერი.

ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც მოამზადა და გამოსცა მდგრადი განვითარების ანგარიში GRI სტანდარტების მიხედვით. დღეს ორგანიზაცია საკონსულტაციო დახმარებას სთავაზობს კომპანიებს, GRI ფორმატით მდგრადი განვითარების ანგარიშის მოსამზადებლად.

 

მიმართულების ძირითადი მიღწევები

 

საერთაშორისო ქსელები და გაერთიანებები

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ მიმართულების ვებგვერდს - CSRGEORGIA.COM

სხვა საინფორმაციო რესურსები

მიღწევები და შესაძლებლობები

2004

წლიდან CSR-ს განვითარებაში

1532

საათი პრო ბონო მუშაობა

130

პრო ბონო პროფესიონალი

218

გადაჭრილი პრობლემა

50000

გაცემული ლარი

სიახლეები

team

კონკურსი საკომუნიკაციო სტრატეგიის საკონსულტაციო მომსახურების მისაღებად

საქართველოში პირველი გავლენის ფონდი „აქციო“ აცხადებს საკონსულტაციო მომსახურები...

12.02.2024 სრულად ნახვა
იხილეთ მეტი

საინფორმაციო რესურსები

თბილისის მსხვილი ბიზნესი და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

ურთიერთკავშირის დამყარება

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა