ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  ურთიერთკავშირის დამყარება

  "ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის" სახელმძღვანელო მითითებები და გაეროს "გლობალური შეთანხმების ანგარიში" მიღწეული შედეგების შესახებ

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  საქართველოში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის (ბსპ) მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებისა და მოლოდინის კვლევა

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  თბილისის მსხვილი ბიზნესი და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  პრო ბონო - კერძო და სამოქალაქო სექტორების თანამშრომლობა

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  პასუხისმგებელი ბიზნესი და COVID 19

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა მედია კონკურსი

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა