ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  სოციალური მეწარმეობის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  სოციალური მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა: საერთაშორისო გამოცდილება და სფეროს განვითარების ადგილობრივი პერსპექტივები

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  სოციალური საწარმოების გავლენის კვლევა საქართველოში

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო III გამოცემა

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  სოციალური მეწარმეობის პრაქტიკა და გამოწვევები საქართველოში

  სოციალური მეწარმეობა