ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  ბიულეტენი N3 პრივატიზაცია და მისი მიმდინარეობა საქართველოში

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N1 სახელმწიფოთა ტერიტორიული ორგანიზაცია და კომპეტენციების გამიჯვნა დასავლეთის ხუთი განვითარებული ქვეყნის მაგალითზე

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N2 ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემები საქართველოში

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N2 ოჯახების შემოსავლების მიმოხილვა

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N2 საქართველოს წყლის რესურსები

  კარგი მმართველობა