ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  ბიულეტენი N8 ეკონომიკური მიმოხილვა

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N7 საქართველოს ენერგორესურსები

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N6 თანამედროვე რუსეთის განვითარების თავისებურებანი

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N5 საქართველოს საინვესტიციო და საგადასახადო გარემო

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N4 მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფოებრივ-ტერიტორიული მოწყობის თაობაზე

  კარგი მმართველობა
 • publication

  ბიულეტენი N3 ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმა

  კარგი მმართველობა