ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება
 • publication

  დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა შორის

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება
 • publication

  არასახელმწიფო_დაფინანსების_მექანიზმები

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება
 • publication

  მოსახლეობის დამოკიდებულება - სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნეს კომპანიების მიმართ.

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება