ჩვენი საიტები
GE

კი ევროპას! არა რუსულ კანონს!

კი ევროპას! არა რუსულ კანონს!

რატომ იღებს საქართველოს მთავრობა საგარეო დახმარებას?

 

საქართველოსათვის გაწეული საგარეო დახმარების ლომის წილი სახელმწიფო სტრუქტურებზე მოდის.

წარმოგიდგენთ მორიგ მაგალითს -  საქართველოში ენერგეტიკის განვითარების პროექტი „განახლებადი ენერგია - ჰიდროენერგია - ჰიდროლოგია - კლიმატი“.

პროექტი დაფინანსებულია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიერ. მისი ბიუჯეტია 30 833 668 ნორვეგიული კრონი, ანუ 7 მილიონ ლარზე მეტი.

იხილეთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებსაიტი https://mepa.gov.ge/Ge/Projects/Details/145.

მთავრობის მიერ საგარეო დახმარების მიღება დასაშვებია, ხოლო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის „უცხოური ძალების ინტერესების გატარებაა“?

 

#კიევროპას

#არარუსულკანონს

გაზიარება