საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს სხვადასხვა ტიპის საკონსულტაციო მომსახურებას სთავაზობს. ცალკეული კონსულტაციების გარდა, CSRDG გთავაზობთ ორგანიზაციული განვითარების სრულ პაკეტს, რომელიც პირველ ეტაპზე გულისხმობს ორგანიზაციული საჭიროებების სიღრმისეულ კვლევას, არსებული ძლიერი მხარეებისა და გამოწვევების გამოვლენას და ორგანიზაციული განვითარების გეგმის შემუშავებას. შემდგომ ეტაპზე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ცენტრი ხელს უწყობს ორგანიზაციის გაძლიერებას კონკრეტული მიმართულებებით.