ეკა ურუშაძე

აღმასრულებელი დირექტორი


ნინო ვასაძე

თემის განვითარების პროგრამის კოორდინატორი


ლია თოდუა

ექსპერტი ასოცირების შეთანხმების საკითხებში


ვახტანგ კობალაძე

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი


ეკა დათუაშვილი

სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორიმარიამ შოთაძე

ნარჩენების მართვის პროგრამის კოორდინატორიგარემოს დაცვის სპეციალისტი


ლევან ალაფიშვილი

თვითმმართელობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი


ზურაბ ტატანაშვილი

პროექტის მენეჯერი


ლელა ხოფერია

CSR - პროგრამის ხელმძღვანელი


მაკა ასამბაძე

ოფისის მენეჯერინათია ქავთარაძე

ფინანსური მენეჯერი


ქრისტინე კანდელაკი

ტრენერი/კონსულტანტი


მანანა მჭედლიშვილი

მთავარი ბუღალტერი


ნათია მეტრეველი

საზოგადოიებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი


თამარ გობეჯიშვილი

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის ასისტენტიანი ნადირაშვილი

თემის განვითარების პროგრამა, გრანტ მენეჯერი


ლევან როსტომაშვილი

თელავის ფილიალი, კოორდინატორი


ჯაბა ბოკუჩავა

სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მარკეტინგის ტრენერი/კონსულტანტი


გიგა ჩიტიშვილი

სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული პროგრამის ხელმძღვანელი


ქეთევან კაკაბაძე

შესყიდვების ოფიცერიალექსანდრე რაიბული

კონსულტანტი ბიზნეს და სამეწარმეო საკითხებში


სალომე ხუციშვილი

სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერი


თამარ ხაჩიძე

ბუღალტერის ასისტენტი


ლიკა დარჩია

პროექტის ასისტენტი


ნინო ქიტუაშვილი

ევრო ასოცირების პროგრამის ასისტენტიკესო კუჭუხიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორის ასისტენტი


ნონა ალადაშვილი

თელავის ფილიალი, კოორდინატორის ასისტენტი


ელენე ჩხეიძე

CSR - ექსპერტი


მიხეილ გოგიჩაიშვილი


დავით ჩიკვაიძე

გიორგი ბოლქვაძე