ვაკანსიები

აპრილი 3, 2017
პროექტი, ლექცია 1

ექსპერტთა მოწვევა ინტერესის გამოსახატად

ექსპერტთა მოწვევა ინტერესის გამოსახატად 2017 წლის იანვარში დაიწყო ევროკავშირის 45-თვიანი პროექტი სახელწოდებით “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”, რომელსაც  ახორციელებს […]